هیچ موسسه دولتی و غیر دولتی بدون مجوز از بانک مرکزی حق دعوت به سرمایه گذاری عمومی ندارد 🔸به گزارش خبرنگار صدای کرخه نظری دادستان عمومی و انقلاب شوش گفت: در پی آگهی دعوت به سرمایه گذاری شرکت تعاونی دامداران در شوش به اطلاع عموم مردم می رساند هیچ شرکت دولتی و غیر دولتی بدون […]

هیچ موسسه دولتی و غیر دولتی بدون مجوز از بانک مرکزی حق دعوت به سرمایه گذاری عمومی ندارد

🔸به گزارش خبرنگار صدای کرخه نظری دادستان عمومی و انقلاب شوش گفت: در پی آگهی دعوت به سرمایه گذاری شرکت تعاونی دامداران در شوش به اطلاع عموم مردم می رساند هیچ شرکت دولتی و غیر دولتی بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی حق دعوت عمومی به سرمایه گذاری را ندارند و کسانی یا شرکت هایی که بدون مجوز از بانک مرکزی مبادرت به این کار نمایند تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و با آنان برخورد خواهد شد.
لذا از مردم تقاضا میشود از سرمایه گذاری در این شرکت ها خودداری نمایند