به گزارش خبرنگار صدای کرخه، بر اساس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی دزفول، طی ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید در شوش شناسایی نشده است آمار شوش تا ۱۶ اردیبهشت ۹۹:۷۸ مبتلا ۶ فوتی منبع: دانشگاه علوم پزشکی دزفول آمار استان خوزستان(شهر به شهر) با منبع دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به محض اعلام از سوی دانشگاه، […]

به گزارش خبرنگار صدای کرخه، بر اساس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی دزفول، طی ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید در شوش شناسایی نشده است

آمار شوش تا ۱۶ اردیبهشت ۹۹:
۷۸ مبتلا ۶ فوتی

منبع: دانشگاه علوم پزشکی دزفول

آمار استان خوزستان(شهر به شهر) با منبع دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به محض اعلام از سوی دانشگاه، در این کانال اطلاع رسانی می شود