✳️به گزارش خبرنگار صدای کرخه رئیس دادگستری شوش خبر از رهایی جوان شوشی از چوبه دار در ماه مبارک رمضان داد و گفت: با پیگیری ها و تلاشهای شبانه روزی شعبه ویژه معتمدین و عشایر شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان شوش و تشکیل جلسات متعدد بین اولیاء وخانواده مقتول، قتلی که درسال ۹۳ در حوزه […]

✳️به گزارش خبرنگار صدای کرخه رئیس دادگستری شوش خبر از رهایی جوان شوشی از چوبه دار در ماه مبارک رمضان داد و گفت: با پیگیری ها و تلاشهای شبانه روزی شعبه ویژه معتمدین و عشایر شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان شوش و تشکیل جلسات متعدد بین اولیاء وخانواده مقتول، قتلی که درسال ۹۳ در حوزه قضایی شوش در پی درگیری خانوادگی رخ داده بودبا بهره گیری از ظرفیت شورای حل اختلاف وبزرگان وسادات وسنت حسنه شرعی سازش و مصالحه بین مردم با ایجاد صلح و سازش ،خانواده مقتول از حق قصاص اعدام گذشت وبین طرفین در این ماه مبارک و رحمت مصالحه بعمل آمد و اولیادم رضایت کامل خود را با گذشت و ایثار نسبت به محکوم به قصاص که رای آن قطعی وآماده اجرا بوداعلام نمودند.

✳️جعفری افزود:از اولیاء دم بدلیل گذشت و فداکاری در این ماه مبارک تقدیر و تشکر مینمایم .
✳️رئیس دادگستری شوش افزود: شعبه ویژه عشایر شوش در سطح استان یکی از فعال ترین شعب در سطح استان است که توانسته ضمن مصالحه بیش از ۱۳فقره پرونده قتل را به مصالحه و صلح و سازش پایان دهد و در خیلی موارد با ورود بموقع از درگیری ها ونزاع ها و اختلافات خانوادگی جلوگیری کرده که نقش موثر آنها قابل تقدیر است.

✳️جعفری گفت:بدلیل عملکرد خوب شعبه با حمایت و هماهنگی ریاست محترم دادگستری استان و ریاست محترم شوراهای حل اختلاف استان موارد متعددی از پرونده های مهم سایر شهرستانهای همجوار و حتی سایر استانها به این شعبه ارجاع شده است لذا شعبه ویژه شورا که در دادگستری شوش مستقر میباشد ، آمادگی ورود جهت حل اختلافات بصورت فوق العاده را دارد.